Buurtkrant

De Buurtkrant verschijnt 8 keer per jaar en wordt verspreid onder de leden van de buurtvereniging. De buurtkrant staat vol met activiteiten, nieuws, weetjes, artikelen, kennismakingsberichtjes van nieuwe bewoners en natuurlijk de broodnodige advertenties.
 
We nodigen je van harte uit om een bijdrage te leveren aan de inhoud. Dat kan over alles gaan. Je kunt kopij inleveren door te mailen aan de redactie of deponeren in de brievenbus van Forestusstraat 3.
 
De redactie van de buurtkrant bestaat uit Rineke de Munk en Dina den Herder.
 
De buurtkrant is afhankelijk van haar adverteerders. Wil je ook adverteren? Neem dan contact met ons op!
 
Hier vind je de verslagen van de jaarvergaderingen die eerder in de buurtkrant zijn verschenen:
20140411 verslag jaarvergadering.pdf
20130412_Verslag_jaarvergadering.pdf